24/7
bereikbaar

Letsels laten spreken

Wie zijn wij?

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij 0 tot 18-jarigen. Het forensisch-medisch onderzoek wordt verricht voor medische en juridische verwijzers. Zij doen een beroep op de FPKM bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik.

Lees meer

Wat is letselonderzoek?

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek van top tot teen is belangrijk om alle letsels bij een kind te kunnen opsporen, duiden en beoordelen. De forensisch artsen van de FPKM zijn hierin gespecialiseerd. Het letselonderzoek leidt tot een rapportage van onze bevindingen en conclusies.

Lees meer

Wat is dossieronderzoek?

In een dossieronderzoek verricht de FPKM een onafhankelijke forensisch-medische analyse van medische dossiers en processen-verbaal. Meestal gebeurt dit in opdracht van de politie of het Openbaar Ministerie en met een benoeming tot gerechtelijk deskundige.

Lees meer

Ben je een verwijzer?

Werk je als professional met kinderen, bijvoorbeeld als jeugdbeschermer, bij de politie, Veilig Thuis of als kinder- of huisarts? En vermoed je kindermishandeling of seksueel misbruik? Of twijfel je aan het verhaal bij een letsel? Neem dan contact op met de FPKM.

Lees meer

Ben je een ouder of begeleider?

Bezoek je onze polikliniek met een kind? Dan voert de arts eerst een gesprek met jou als ouder of begeleider. Ondertussen bereidt de verpleegkundige het kind voor op het onderzoek.

Lees meer

Opleiding Forensische Verpleegkunde

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling verzorgt in samenwerking met de GGD Amsterdam de Opleiding Forensische Verpleegkunde.

Lees meer

Nieuws

De Nederlandse oogarts is er op tijd bij!

30-09-2016

Netvliesbloedingen zijn een belangrijke bevinding bij de forensische beoordeling van toegebracht schedel-/hersenletsel bij jonge kinderen (Abusive Head Trauma, AHT).

Lees meer

Dgitale nieuwsbrief van de FPKM september 2016 verschenen

29-09-2016

De digitale nieuwsbrief van de FPKM september is op 29 september 2016 verschenen. De nieuwsbrief is bedoeld om verwijzers en professionals op de hoogte te houden van de diensten en ontwikkelingen bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling. In deze editie een mededeling over een wijziging in de financiering van de FPKM. Verder veel aandacht voor onderwijs.

Lees meer

Wijziging financiering FPKM

28-09-2016

De financiering van forensisch-medisch onderzoek bij de FPKM voor verwijzers uit de medische sector is veranderd. Vanaf medio 2016 worden de kosten van forensisch-medisch onderzoek voor medische verwijzers weer volledig vergoed via de subsidie die de FPKM voor deze onderzoeken ontvangt van het ministerie van VWS. Medische verwijzers – zoals medewerkers van Veilig Thuis, kinderartsen, vertrouwensartsen, huisartsen, jeugdhulpverleners of algemeen forensisch artsen - kunnen hun onderzoeksvraag nu direct bij de FPKM indienen en ontvangen daarvoor geen factuur.

Lees meer

FPKM is 24/7 uur bereikbaar

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor verwijzers uit heel Nederland. Voor een letselonderzoek wordt vooraf telefonisch een afspraak gemaakt. Voor vragen is de FPKM telefonisch of via een contactformulier bereikbaar.
Wij beschikken ook over een Mobiel Team dat een kind op locatie kan onderzoeken.
Ons telefoonnummer: 030 - 275 82 92

Lees meer

Voor kinderen

Hoi, ik ben Evie. Ik ben laatst met Roos bij de polikliniek geweest. Voor een onderzoek. Dat was gelukkig helemaal niet eng. En het deed geen pijn. Kom je hier binnenkort ook op bezoek? Of ben je gewoon benieuwd hoe het bij ons gaat? 

Kom binnen, dan laat ik je alles zien.

Letsels laten spreken

Bijdragen aan een veilige samenleving voor kinderen, dat is de missie van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling. Kinderen kunnen of durven hun verhaal vaak niet te vertellen. Door het vaststellen van feiten willen we bijdragen aan het stoppen van kindermishandeling. Door letsels te laten spreken, geven we kinderen een stem.

Kijkje in onze wereld

De diensten van de polikliniek zijn toegankelijk voor verwijzers uit de medische en de juridische sector. Zij schakelen de FPKM in wanneer zij willen weten of het verhaal over het ontstaan van een letsel overeenkomt met het letsel dat is waargenomen. Onderstaande twee filmpjes laten zien hoe de FPKM te werk gaat, zowel bij aanvragen vanuit de zorgketen als bij aanvragen vanuit de juridische keten:

Officier van Justitie

Kinderarts

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten