24/7
bereikbaar

Letsels laten spreken

Wie zijn wij?

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij 0 tot 18-jarigen. Het forensisch-medisch onderzoek wordt verricht voor medische en juridische verwijzers. Zij doen een beroep op de FPKM bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik.

Lees meer

Wat is letselonderzoek?

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek van top tot teen is belangrijk om alle letsels bij een kind te kunnen opsporen, duiden en beoordelen. De forensisch artsen van de FPKM zijn hierin gespecialiseerd. Het letselonderzoek leidt tot een rapportage van onze bevindingen en conclusies.

Lees meer

Wat is dossieronderzoek?

In een dossieronderzoek verricht de FPKM een onafhankelijke forensisch-medische analyse van medische dossiers en processen-verbaal. Meestal gebeurt dit in opdracht van de politie of het Openbaar Ministerie en met een benoeming tot gerechtelijk deskundige.

Lees meer

Ben je een verwijzer?

Werk je als professional met kinderen, bijvoorbeeld als jeugdbeschermer, bij de politie, Veilig Thuis of als kinder- of huisarts? En vermoed je kindermishandeling of seksueel misbruik? Of twijfel je aan het verhaal bij een letsel? Neem dan contact op met de FPKM.

Lees meer

Ben je een ouder of begeleider?

Bezoek je onze polikliniek met een kind? Dan voert de arts eerst een gesprek met jou als ouder of begeleider. Ondertussen bereidt de verpleegkundige het kind voor op het onderzoek.

Lees meer

Opleiding Forensische Verpleegkunde

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling verzorgt in samenwerking met de GGD Amsterdam de Opleiding Forensische Verpleegkunde.

Lees meer

Nieuws

Onderzoeksruimte bij TMFI sluit per 1-1-2017

09-12-2016

​De Forensische Polikliniek Kindermishandeling sluit per 1 januari 2017 haar forensische onderzoeksruimte bij TMFI in Maastricht. De FPKM heeft ervoor gekozen om één forensische onderzoeksruimte voor lichamelijk letselonderzoek bij kinderen in Limburg tot haar beschikking te houden.

Lees meer

Week tegen Kindermishandeling - casus Dimanche

21-11-2016

In de Week tegen Kindermishandeling - van 14 tot en met 20 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. In dat kader plaatst de FPKM deze week dagelijks een casus.

Lees meer

Week tegen kindermishandeling - casus Samedi

20-11-2016

In de Week tegen Kindermishandeling - van 14 tot en met 20 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. In dat kader plaatst de FPKM deze week dagelijks een casus.

Lees meer

FPKM is 24/7 uur bereikbaar

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor verwijzers uit heel Nederland. Voor een letselonderzoek wordt vooraf telefonisch een afspraak gemaakt. Voor vragen is de FPKM telefonisch of via een contactformulier bereikbaar.
Wij beschikken ook over een Mobiel Team dat een kind op locatie kan onderzoeken.
Ons telefoonnummer: 030 - 275 82 92

Lees meer

Voor kinderen

Hoi, ik ben Evie. Ik ben laatst met Roos bij de polikliniek geweest. Voor een onderzoek. Dat was gelukkig helemaal niet eng. En het deed geen pijn. Kom je hier binnenkort ook op bezoek? Of ben je gewoon benieuwd hoe het bij ons gaat? 

Kom binnen, dan laat ik je alles zien.

Letsels laten spreken

Bijdragen aan een veilige samenleving voor kinderen, dat is de missie van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling. Kinderen kunnen of durven hun verhaal vaak niet te vertellen. Door het vaststellen van feiten willen we bijdragen aan het stoppen van kindermishandeling. Door letsels te laten spreken, geven we kinderen een stem.

Kijkje in onze wereld

De diensten van de polikliniek zijn toegankelijk voor verwijzers uit de medische en de juridische sector. Zij schakelen de FPKM in wanneer zij willen weten of het verhaal over het ontstaan van een letsel overeenkomt met het letsel dat is waargenomen. Onderstaande twee filmpjes laten zien hoe de FPKM te werk gaat, zowel bij aanvragen vanuit de zorgketen als bij aanvragen vanuit de juridische keten:

Officier van Justitie

Kinderarts

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten