FPKM sluit per 1 maart 2017

Met ingang van 1 februari 2017 is de FPKM alleen nog bereikbaar binnen kantooruren. Buiten kantooruren adviseren wij u contact op te nemen met Veilig Thuis in uw gemeente. Veilig Thuis is te bereiken via het telefoonnummer 0800 – 2000.

Voor nieuwe verzoeken voor letselonderzoek bij vermoeden van mishandeling of misbruik bij 0-18-jarigen verwijzen wij naar onze collega’s bij Veilig Thuis.

De periode van 1 maart tot en met 1 mei zullen wij gebruiken om tot een zorgvuldige afwikkeling van ons werk te komen. Voor vragen kunt u terecht bij Martin Pol via mpol@dewaagnederland.nl.

De sluiting van de FPKM heeft geen gevolgen voor de lopende opleiding Forensische Verpleegkunde. Momenteel wordt onderzocht of de opleiding elders ondergebracht kan worden.

Letsels laten spreken

Wie zijn wij?

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij 0 tot 18-jarigen. Het forensisch-medisch onderzoek wordt verricht voor medische en juridische verwijzers. Zij doen een beroep op de FPKM bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik.

Lees meer

Wat is letselonderzoek?

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek van top tot teen is belangrijk om alle letsels bij een kind te kunnen opsporen, duiden en beoordelen. De forensisch artsen van de FPKM zijn hierin gespecialiseerd. Het letselonderzoek leidt tot een rapportage van onze bevindingen en conclusies.

Lees meer

Wat is dossieronderzoek?

In een dossieronderzoek verricht de FPKM een onafhankelijke forensisch-medische analyse van medische dossiers en processen-verbaal. Meestal gebeurt dit in opdracht van de politie of het Openbaar Ministerie en met een benoeming tot gerechtelijk deskundige.

Lees meer

Ben je een verwijzer?

Werk je als professional met kinderen, bijvoorbeeld als jeugdbeschermer, bij de politie, Veilig Thuis of als kinder- of huisarts? En vermoed je kindermishandeling of seksueel misbruik? Of twijfel je aan het verhaal bij een letsel? Neem dan contact op met de FPKM.

Lees meer

Ben je een ouder of begeleider?

Bezoek je onze polikliniek met een kind? Dan voert de arts eerst een gesprek met jou als ouder of begeleider. Ondertussen bereidt de verpleegkundige het kind voor op het onderzoek.

Lees meer

Opleiding Forensische Verpleegkunde

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling verzorgt in samenwerking met de GGD Amsterdam de Opleiding Forensische Verpleegkunde.

Lees meer

Nieuws

Feitelijke onjuistheden in artikel ‘Blauweplekkenkliniek moet dicht’ in Volkskrant 15 februari 2017

15-02-2017

Vandaag is het artikel ‘Blauweplekkenkliniek moet dicht’ verschenen in de Volkskrant. In dit artikel worden de redenen van de sluiting van de FPKM per 1 maart 2017 onjuist weergegeven.

Lees meer

Aandacht voor genderverschillen

14-02-2017

Vrouwen vormen een minderheid van de forensisch psychiatrische populatie en vrijwel alle gebruikte instrumenten en behandelmethoden in de forensische zorg zijn ontwikkeld en onderzocht voor mannen. In 2012 is daarom een onderzoek gestart naar genderverschillen in de forensische psychiatrie. Meerdere forensische instellingen in Nederland en België werken hierin samen om de populatie vrouwelijke psychiatrische patiënten duidelijk in beeld te krijgen en te onderzoeken wat de belangrijkste verschillen zijn tussen vrouwelijke en mannelijke patiënten.

Lees meer

Aandacht voor zedendelinquenten

14-02-2017

De behandeling van zedendelinquenten is van oudsher een specialisme van DFZS. Ook op de afdeling onderzoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze bijzondere doelgroep. Een veelzijdige benadering wordt gehanteerd in het onderzoek naar zedendelinquenten in zowel klinische als poliklinische behandeling.

Lees meer

Voor kinderen

Hoi, ik ben Evie. Ik ben laatst met Roos bij de polikliniek geweest. Voor een onderzoek. Dat was gelukkig helemaal niet eng. En het deed geen pijn. Kom je hier binnenkort ook op bezoek? Of ben je gewoon benieuwd hoe het bij ons gaat? 

Kom binnen, dan laat ik je alles zien.

Letsels laten spreken

Bijdragen aan een veilige samenleving voor kinderen, dat is de missie van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling. Kinderen kunnen of durven hun verhaal vaak niet te vertellen. Door het vaststellen van feiten willen we bijdragen aan het stoppen van kindermishandeling. Door letsels te laten spreken, geven we kinderen een stem.

Kijkje in onze wereld

De diensten van de polikliniek zijn toegankelijk voor verwijzers uit de medische en de juridische sector. Zij schakelen de FPKM in wanneer zij willen weten of het verhaal over het ontstaan van een letsel overeenkomt met het letsel dat is waargenomen. Onderstaande twee filmpjes laten zien hoe de FPKM te werk gaat, zowel bij aanvragen vanuit de zorgketen als bij aanvragen vanuit de juridische keten:

Officier van Justitie

Kinderarts

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten